Dette emnet er erstattet av BIOS3900 – Biokjemi 2.

Timeplan