Messages

Published Apr. 20, 2005 2:00 AM

Det niende årlige symposiet for europeiske biologistudenter (SymBioSE)har søknadsfrist 30. april. For mer informasjon, se: www.symbiose.eu.org

Published Apr. 20, 2005 2:00 AM

HUSK å besvare emneevalueringen med frist 2. mai!

Published Apr. 13, 2005 2:00 AM

UiO gjennomfører i april en undersøkelse av studenthverdagen til alle våre studenter. Vi trenger din tilbakemelding for å vite hva som er bra og hva som må forbedres. Svar på det elektroniske spørreskjemaet som sendes til din student e-postadresse, og hjelp oss med å gjøre UiO til et enda bedre sted å være og lære! Les mer om Studentspeilet

Studentspeilet (The Student Mirror) is a survey designed to find out what everyday life as a student at The University of Oslo is like, and how our students find the quality of the learning environment. The survey is a part of the the UiO's quality system and the results will be used in our effort to improve the learning environment and the quality of our studies.

Your opinions are important to the university, and we hope you have a few minutes to answer the survey! Read more about Studentspeilet

Published Mar. 31, 2005 2:00 AM

Utsatt prøve holdes torsdag 7. april for studenter som har levert legeattest for midttermineksamen i MBV 3040. Eksamen er skriftlig og holdes i rom 2621 kl. 14.30.

Published Mar. 1, 2005 1:00 AM

All students requiring English translations of their exam papers must report this to Inger-Hege Andersen, i.h.andersen@imbv.uio.no before March 9 unless they already have done this through the "StudentWeb"

Published Mar. 1, 2005 1:00 AM

Vi gjør oppmerksom på at pga nytt eksamensreglement vil studenter som ikke møter til underveiseksamen og som ikke har gyldig grunn for fraværet, blir slettet fra emnet.

Candidates who fail to present themselves for a constituent examination will be deleted from the course and will not be entitled to take the final examination or to be given a grade for that course. The exception is candidates who have valid grounds for absence or who have in advance been granted exemption from the constituent examination.

Published Jan. 25, 2005 1:00 AM

Undervisnings- og eksamensmeldingen til studenter som ikke møtte til første forelesnig 24. januar er nå slettet, se studentweb.

The exam- and teaching registration is cancelled for students who did not appear at the first lecture January 24, see studentweb.

Published Jan. 24, 2005 1:00 AM

Powerpoint-filer fra forelesningene, ukeoppgaver og annet materiale vil bli lagt ut på Classfronter, https://fronter.com/uio , under MBV3040.

Powerpoint files from the lectures, weekly tasks and other material will be available from the Classfronter system, https://fronter.com/uio , under MBV3040.

Published Jan. 7, 2005 1:00 AM

Husk obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som ønsker å etterpåmelde seg Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

All students have to attend the first lecture.