Semester page for MBV3040 - Spring 2006

Institutt for molekylær biovitenskap arrangerer fagdag 6. juni i Helga Enghs Hus, Aud. 1, for å presentere molekylær biovitenskap. Vi oppfordrer alle ansatte og studenter til å delta - benytt muligheten til å få mer kunnskap om hva molekylær biovitenskap er. Foredragsholderne er både interne og eksterne forskere, i tillegg til at industrien og Birkeland Innovasjon er representert. Se programmet for mer informasjon.

June 1, 2006 5:14 PM

Utsatt midttermineksamen for studenter som har levert legeattest skal foregå torsdag 20.april, kl. 09.00. Eksamen finner sted på lesesalen, 4. etg. i Fysikkbygningen.

Apr. 18, 2006 1:17 PM

Utsatt midttermineksamen for studenter som har levert legeattest skal foregå torsdag 20.april, kl. 09.00. Sted vil bli oppgitt senere. Eksamen blir skriftlig.

Apr. 7, 2006 3:34 PM