Første forelesning i emnet er …

Første forelesning i emnet er torsdag 18. januar.

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning! (er du forhindret fra å møte må du ta kontakt med Studieseksjonen ved IMBV, studieinfo@imbv.uio.no før første forelesning)

Published Jan. 2, 2007 12:08 PM - Last modified Apr. 26, 2007 6:03 PM