Dette emnet er erstattet av BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi.

Semesterside for MBV3060 - Høst 2003

Emnet MBV3060 Mikrobiologi hadde tidligere koden BIO2230

20. nov. 2003 01:00

Det kan bli ledige plasser på emnet når studenter trekker seg fra undervisningen eller ikke møter på første obligatoriske forelesning.

19. aug. 2003 02:00

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning torsdag 21. august.

14. aug. 2003 02:00