Dette emnet er erstattet av BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi.