This course is replaced by BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi.

Alle studenter på emnet har fått tilsendt en emne-evaluering. Hjelp oss å forbedre undervisningen ved å svare på evalueringen.

Nov. 18, 2005 2:42 PM

Ferdig bachelor i høst? Søknadsfrist for Gründerskolen er 15. november. Informasjonsmøte holdes 2. november kl. 13.15 i Aud. 2 Kristine Bonnevies hus. Du finner et informasjonsbrev fra Gründerskolen her Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Grunderskolen .

Oct. 14, 2005 12:46 PM

Informasjonsdag om studier i utlandet 1. september, infomøter (11-15) og stand (11-14) i Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus, se her

Aug. 26, 2005 1:04 PM