Dette emnet er erstattet av BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi.

Semesterside for MBV3060 - Høst 2008