Dette emnet er erstattet av BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi.

Semesterside for MBV3060 - Høst 2009

Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning mandag 17. august kl. 1015 i Auditorium 2, Biologibygningen (Kristine Bonnevies Hus)

14. aug. 2009 23:18