Dette emnet er erstattet av BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi.

Semesterside for MBV3060 - Høst 2011

OBS! OBS!

Dette kurset undervises ikke høsten 2011. For studenter som har alt det obligatoriske godkjent vil det være mulig å avlegge eksamen i emnet.

18. juli 2011 16:28