Syllabus/achievement requirements

David W. Mount: Bioinformatics. Sequence and Genome Analysis. 2. utgave, 2004. Cold Spring Harbor Laboratory Press. ISBN: 0-87969-687-7. Fra kapittel 4 vil bare noen få begreper nevnes. Kapittel 8 og 12 er ikke pensum. Hjemmesiden til læreboken.

Tom Kristensen: Sekvenssammenstillinger, 2002. Stensil, 7 sider. Klikk her.

Thompson, J.D., Higgins, D.G. and Gibson, T.J.: CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, positions-specific gap penalties and weight matrix choice, 1994. Nucleic Acids Research, 22:4673-4680.

D.G:Higgins, J.D.Thompson and T.J.Gibson: Using CLUSTAL for multiple sequence alignments., 1994. Methods Enzymol. 266, 383-402.

Roger Staden: Finding protein coding regions in genomic sequences, 1990. Methods in Enzymology 183 p. 163-180.

Oppsummering av læringskrav

Stikkordsliste

Published Oct. 25, 2004 11:20 PM - Last modified Jan. 24, 2005 11:13 AM