Teaching - time and place

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt/ønsker å etterpåmelde seg. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

  • Tuesday 10:15 -12:00, Auditorium 2 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 18. january to 31. may)

Ola Myklebost, William Davies, Tom Arne Kristensen

Dataøvelser

Dataøvelsene holdes på rom 4129 i Kristine Bonnevies hus.

  • Friday 10:15 -12:00, Pc-stue 4129 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( 21. january to 27. may)

Published Oct. 28, 2004 1:03 PM - Last modified May 18, 2005 5:56 PM