Dette emnet er nedlagt

Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk frammøte på første forelesning, se under forelesninger.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt/ønsker å etterpåmelde seg. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 2 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 17. januar til 30. mai)

William Davies, Tom Arne Kristensen

Dataøvelser

Dataøvelsene holdes på rom 1252 i Kristine Bonnevies hus.

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, PC-rom 1252 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 27. januar til 2. juni)

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, PC-rom 1252 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 23. januar til 29. mai)

Tom Arne Kristensen, Ian M Donaldson

Publisert 17. nov. 2005 14:02 - Sist endret 12. mai 2006 16:12