Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk frammøte på første forelesning, se under forelesninger.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt/ønsker å etterpåmelde seg. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 2 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 15. januar - 11. mars og 8. april - 27. mai

William Davies, Tom Arne Kristensen

Dataøvelser

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, PC-rom 2118 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 25. januar - 14. mars og 11. april - 30. mai

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, PC-rom 2118 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 21. januar - 10. mars og 7. april - 26. mai

Tom Arne Kristensen, Antonio Mora-Oritz

Publisert 23. okt. 2007 03:08 - Sist endret 14. jan. 2008 18:04