Undervisning - tid og sted

Det er obligatorisk frammøte på første forelesning, se under forelesninger.

Forelesninger

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste og studenter som er etterpåmeldt/ønsker å etterpåmelde seg. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 2 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 12. januar - 23. mars og 20. april - 25. mai

Dataøvelser

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00, PC-rom 1413 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 6. januar - 10. mars, 24. mars og 14. april - 26. mai

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, PC-rom 1413 Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.)

    Undervisning: 23. januar - 6. mars, 27. mars og 17. april - 29. mai

Antonio Mora-Oritz

Publisert 24. okt. 2008 10:56 - Sist endret 22. jan. 2009 07:29