Beskjeder

Publisert 13. aug. 2004 02:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning som er mandag 27.sept. kl 915, på rom 3213 Kristine Bonnevies hus.

Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte, så strykes du fra emnet. Ingen etteranmelding.