NB! Første oppmøte mandag 2. …

NB! Første oppmøte mandag 2. oktober er kl 8.15. Undervisningen begynner kl. 8.15 hver dag første uke .

Published Sep. 26, 2006 1:21 PM - Last modified Sep. 28, 2006 3:48 PM