Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. mai

Eksamensordning

Godkjente laboratorierapporter og oppgaver, og avsluttende skriftlig eksamen.

Laboratorierapporter og obligatoriske innleveringer som må være godkjente før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 12. juni kl. 15:30 (3 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2022 08:55