Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler enzymkinetikk, kjemiske reaksjonsmekanismer for forskjellige klasser av kofaktorer (organiske og uorganiske) og aminosyrerester i enzymer.

Hva lærer du?

Å forstå enzymers funksjon og struktursammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD studenter må melde seg til MBV9210 - Fysikalsk biokjemi

Emnene MBV4210 og MBV9210 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i biokjemi / molekylærbiologi og/eller opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende bakgrunn, MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført), MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført), generell og fysikalsk kjemi eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV9210 – Fysikalsk biokjemi (nedlagt)

Erstatter deler av KBJ400

Undervisning

4 forelesninger og 4 kollokvietimer pr. uke i 5 uker.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen ca to uker etter undervisningsslutt.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet er valgfritt i masterstudiet Molekylær biovitenskap.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO
Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk