Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

10. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 24. november kl. 09:00

Innleveringsfrist: 24. november kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk presentasjon av originalartikkel som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 16:33