Undervisning - tid og sted

Emnet undervises i ukene 17, 18 og 19. Første gang 24.4. Se forøvrig detaljert undervisingsplan. Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

Forelesning MBV4230

  • Mandag kl. 09:15 -14:00, Seminarrom 2203a Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 24. april til 8. mai)

  • Onsdag kl. 09:15 -14:00, Seminarrom 2203a Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 26. april til 10. mai)

  • Fredag kl. 09:15 -14:00, Seminarrom 2203a Kristine Bonnevies hus (Biologibygn.) ( i perioden 28. april til 12. mai)

Odd Stokke Gabrielsen

Publisert 17. nov. 2005 14:03 - Sist endret 26. jan. 2006 19:33