Teaching - time and place

Undervisningen gis i form av forelesninger og studentseminarer. Det er forelesninger tre dager pr uke i fem uker. Hele kurset er obligatorisk og regnes som et fulltidstudium. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning også for de som står på venteliste.

Forelesninger

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Dette gjelder også for studenter på en eventuell venteliste. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

Emnet undervises intensivt i fem uker.

  • Monday 09:15 -11:00, Rom 2621  ( 17 August to 14 September)

  • Wednesday 10:15 -11:00, Rom 2621  ( 19 August to 16 September)

  • Thursday 10:15 -11:00, Rom 2621  ( 20 August to 17 September)

Inger Sandlie

Published Apr. 3, 2009 11:33 AM