Teaching - time and place

Det er obligatorisk undervisning 6 timer pr uke i fem uker. Undervisningen gis i form av forelesninger og studentseminarer. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning også for de som står på venteliste.

Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieseksjonen, Institutt for molekylær biovitenskap.

Forelesninger

Emnet undervises intensivt i fem uker.

  • Monday 10:15 -12:15, Rom 2621  ( 23 August to 20 September)

  • Wednesday 10:15 -12:15, Rom 2621  ( 25 August to 22 September)

  • Thursday 10:15 -12:15, Rom 2621  ( 26 August to 23 September)

Inger Sandlie

Published Apr. 13, 2010 1:10 PM - Last modified May 12, 2010 4:00 PM