Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Avsluttende skriftlig eksamen (hvis mange kandidater).

Tid: 26. september kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3B

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 16:32