Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MBV4320 - Vår 2006

Innen fristen 20. desember var det ikke meldt nok studenter til emnet. Emnet vil derfor ikke bli undervist våren 2006.

20. des. 2005 16:18