Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MBV4320 - Vår 2013

Felles undervisning

Emnet har felles undervisning med MBV9320 – Avansert fysiologi og cellebiologi (nedlagt). Se semestersiden til dette emnet for timeplan og beskjeder.

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Faglærere

Ingen beskjeder