Dette emnet er nedlagt

Semesterside for MBV4330 - Vår 2006

Alle har bestått teoridelen av kurset våren 2006. Det presiseres at kurset ikke er bestått før bekreftlese på abeid med forsøksdyr er levert.

16. mars 2006 10:54