Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler, enzymkinetikk, kjemiske reaksjonsmekanismer for forskjellige klasser av kofaktorer (organiske og uorganiske) og aminosyrerester i enzymer.

Hva lærer du?

Å forstå enzymers funksjon og struktursammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Emnene MBV4210 og MBV9210 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Andre PhD-studenter og hospitanter
  3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad i biokjemi / molekylærbiologi og/eller opptak til masterprogrammet i Molekylær biovitenskap eller tilsvarende bakgrunn, MBV4010 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (videreført), MBV4020 – Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (videreført), generell og fysikalsk kjemi eller tilsvarende kunnskaper.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV4210 – Fysikalsk biokjemi (nedlagt)

Informasjon om tid og sted for undervisning, eksamen og semesterets aktiviteter forøvrig finner du på semestersiden til MBV4210.


Erstatter deler av KBJ400 og kan følges av cand.scient-studenter.

Undervisning

Undervisningen består av 4 timer forelesninger og 4 kollokvietimer pr. uke i 5 uker.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen ca to uker etter undervisningsslutt.
Du skal også gi en kort presentasjon/seminar som må være godkjent før eksamen. Emnet for seminaret oppgis av hovedlærer.

 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk