Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. mai

Eksamensordning

Presentasjon av særemne og avsluttende skriftlig eksamen .

Presentasjon av særemne som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skrftlig eksamen

Tid: 1. juni kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 19:18