Emner innen informatikk (nedlagte)

Viser 251–374 av 374 emner
Emne Studiepoeng
INF9840 – Computability theory (10 studiepoeng) 10
INF9850 – ICT for Development: Building a better world? (10 studiepoeng) 10
INF9860 – Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF9870 – Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF9880 – Ph D Seminar in Language Technology (5 studiepoeng) 5
INF9906 – Selected topics in static analysis (10 studiepoeng) 10
INF9910CPS – Cyber physical systems (10 studiepoeng) 10
INF9920 – Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
INF9930 – Seminar i Aksjonsforskning (5 studiepoeng) 5
INF9960 – Phase mode array processing (10 studiepoeng) 10
INF9970 – Research Methods in Computer Science (5 studiepoeng) 5
INF9980 – Product and Process Improvement in Systems Development (10 studiepoeng) 10
INFPS2020 – Visuell kommunikasjon I, del I (10 studiepoeng) 10
INFPS2030 – Visuell kommunikasjon I, del II (10 studiepoeng) 10
INFPS2060 – Ethics and Technology (10 studiepoeng) 10
INFPS2070 – Verdensforståelse (10 studiepoeng) 10
ITLED4020 – IT-ledelse: Teknologi og teknologistyring (10 studiepoeng) 10
ITLED4040 – Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
ITLED4260 – IT-arkitektur (10 studiepoeng) 10
ITSLP1100 – Introduksjon til kognitive vitenskaper (10 studiepoeng) 10
ITSLP5000 – Introduksjon til masterstudier i IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4300 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4310 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9310 – Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
TOOL5100 – IKT-basert samarbeidslæring (10 studiepoeng) 10
UNIK3480 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK4130 – Menneske-maskin-interaksjon- anvendelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4170 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 – Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4360 – Radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4400 – Avbildende radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4460 – Photovoltaic devices, technology and system (10 studiepoeng) 10
UNIK4470 – Karakteriseringsteknikker for halvledermaterialer, mikro- og nanostrukturer (10 studiepoeng) 10
UNIK4500 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK4520 – Kvalitetssikret måleteknikk og statistiske analysemetoder (10 studiepoeng) 10
UNIK4540 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4550 – Utvikling av menneske-maskin-systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4560 – Estimering i ulineære systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4570 – Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4590 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK4600 – Matematisk modelleringsteknikk for fysiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4670 – Systemidentifikasjon og adaptiv regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK4720 – Tillits- og omdømmesystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4900 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 – Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK9100 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9110 – Bredbånds radioaksess (10 studiepoeng) 10
UNIK9150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK9180 – Digital kommunikasjon, del 2 (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 – Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9270 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9310 – Elektronstruktur i halvledere (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9360 – Radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9370 – Komponentmodeller og kretssimulering (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 – Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9400 – Avbildende radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 – Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 – Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9460 – Photovoltaic devices, technology and system (10 studiepoeng) 10
UNIK9510 – Satellittfjernmåling med avanserte radarinstrumenter (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 – Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9590 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 – Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9710 – Selected topics in mobile semantic service delivery (10 studiepoeng) 10
UNIK9730 – Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 – Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 – Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9900 – Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9910 – Random Matrix Theory for Wireless Communications (10 studiepoeng) 10
UNIK9920 – Avanserte emner innen ad hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10