Semesterside for IN1000 - Høst 2017

er satt til 22. januar kl 9:00. All informasjon skal ligge i Studentweb for de som er oppmeldt. Oppgavene fra ordinær eksamen ligg her.

Nå også med full tekst for oppgave 4 (OO), her!

18. jan. 2018 13:39

Ny (stryk)/ utsatt (sykdom) eksamen (konteeksamen) arrangeres medio januar, dato settes sentralt. Merk at konteeksamen uten legeattest for ordinær eksamen teller som nytt forsøk av totalt tre. Henvendelser om begrunnelser, klage og oppmelding til konteeksamen rettes til studieeinfo@ifi.uio.no. Oppgi fullt navn, og ta med kandidatnummer om henvendelsen gjelder avholdt eksamen.

31. des. 2017 09:13
Da er sensuren ute! Karakterene settes etter en faglig vurdering av i hvilken grad læringsmålene er nådd. Etter en grundig vurdering har vi konkludert med at nivået på årets eksamensbesvarelser er svært høyt, noe som har resultert i en uvanlig høy andel gode karakterer. Vi vil benytte anledningen til å gratulere med sterk innsats gjennom semesteret og på eksamen.
31. des. 2017 09:12