Semesterside for IN1000 - Vår 2021

Vi har bl.a. i forbindelse med muntlig eksamen sett at poenggrensene til karakterene B, C og D var satt for strengt i den opprinnelige sensuren, særlig i forhold til arbeidsmengde og vanskelighetsgrad ved denne eksamenen. Sensorene har derfor justert grensene slik at 35 kandidater får bedre karakter. Ingen får dårligere karakter. Dette berører bare (noen av) kandidatene som fikk E, D eller C ved den første sensuren. Ikke de som fikk A, B eller F.  Etter justerende muntlig eksamen og denne endringen har vi nå følgende statistikk:

Karakter antall    %
        A      16    10,5
        B      26    17,1
        C      42    27,6
        D      28    18,4
        ...

22. juni 2021 13:57

Resultatet etter justerende muntlig, er at av kandidatene som møtte til eksamen fikk 4 uendret karakter, mens 9 fikk bedre karakter. Ingen gikk ned. Fakultetet registrerer forhåpentligvis resultatet etter muntlig i dag, tirsdag.

11. juni 2021 11:34

Epost er nå sendt til de kandidatene som er tatt/trukket ut til justerende muntlig eksamen. Eposten er sendt til den enkeltes UIO-adresse (....@uio.no). For å se om du er blant dem som er tatt ut, må du åpne UiO-epostboksen din. Har du ikke fått melding der, får du ikke tilbud om justerende muntlig.

10. juni 2021 14:38