Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et grunnlag for undervisning i informatikk er en forståelse av hva en datamaskin er og hvordan den fungerer. Dette emnet gir denne forståelsen. Det tar for seg hvilke elementer en moderne datamaskin består av og hva de kan gjøre, og hvordan kombinasjonen av dem gir et kraftig verktøy.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1020:

  • har du grunnleggende kjennskap til de viktigste komponentene i en datamaskin, hvilken funksjon de har og kunnskap om hvordan de virker sammen.
  • kan du skrive enkel kode i maskinspråk og kjenner til hvordan denne utføres av en prosessor
  • har du bred kunnskap om kommunikasjon gjennom datanettverk
  • har du kunnskap om hvordan moderne distribuerte tjenester som sosiale nettverk og virtuelle datamaskiner i skyen fungerer
  • har du kjennskap til typiske sikkerhetstrusler og hvilke sikkerhetsløsninger som brukes for å redusere truslene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper.

Overlappende emner

Dette overlappet gjelder for studenter som tar IN1020 Høst 2019 eller senere

Undervisning

Dette emnet har 2 timer forelesning, 1 plenumstime og 2 timer gruppeundervisning hver uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt. Samt en kalkulator (kun med batteri, og uten kommunikasjonsmuligheter)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet undervises første gang høsten 2017

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk