IN1020 – Introduksjon til datateknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Et grunnlag for utdanning i informatikk er en forståelse av hva en datamaskin er og hvordan den fungerer. Dette emnet gir denne forståelsen. Det tar for seg hvilke elementer en moderne datamaskin består av og hva de kan gjøre, og hvordan kombinasjonen av dem gir et kraftig verktøy.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1020:

  • har du grunnleggende kjennskap til de viktigste komponentene i en datamaskin, hvilken funksjon de har og kunnskap om hvordan de virker sammen.
  • kan du skrive enkel kode i maskinspråk og kjenner til hvordan denne utføres av en prosessor
  • har du bred kunnskap om kommunikasjon gjennom datanettverk
  • har du kunnskap om hvordan moderne distribuerte tjenester som sosiale nettverk og virtuelle datamaskiner i skyen fungerer
  • har du kjennskap til typiske sikkerhetstrusler og hvilke sikkerhetsløsninger som brukes for å redusere truslene

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

Dette emnet har 4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning hver uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske øvelser. Alle obligatoriske oppgaver må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen, og de obligatoriske oppgaver må ha blitt godkjent i samme semester. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. 4 timers skriftlig eksamen.

Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen, og de obligatoriske oppgaver må ha blitt godkjent i samme semester.

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt, samt en kalkulator (kun med batteri, og uten kommunikasjonsmuligheter)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 00:23:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk