Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir forståelse i utvikling og bruk av digitale systemer. I den første halvdelen av kurset er fokuset på systemenes samfunnsmessige konsekvenser, brukernes aktiviteter og etikk. I den andre halvdelen tas dette videre og fokuset er på hvordan systemer utvikles sett fra et software engineerings perspektiv.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN1030:  

  • kan du drøfte samspillet mellom digital teknologi og individer, organisasjoner og samfunnet
  • kan du utføre enkle brukerundersøkelser
  • kjenner du til sentrale lover og forskrifter for utvikling av digitale systemer, og kan drøfte etiske problemstillinger
  • kjenner du til ulike faser og aktiviteter som inngår i systemutvikling
  • har du forståelse for samspillet mellom systemutvikling og ulike bruker og interessegrupper
  • kan du anvende metoder og teknikker for kravhåndtering, utføre modellering ved hjelp av UML, og vurdere fordeler og ulemper ved forskjellige metoder og teknologier for systemutvikling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 3 timer sammenhengende gruppeundervisning per uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver som må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Avsluttende 4 timers skriftlig digital eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1055 – Systemer, krav og konsekvenser (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk