Semesterside for IN1030 - Vår 2020

...

9. juni 2020 09:40

Noen lurer på dette med risikoanalyse og oppgave 4.5:

Det skal være tilstrekkelig som bakgrunn å lese om det i læreboka (kap 22), og se på slides og opptak fra forelesning fra teamarbeid 02 april.

2. juni 2020 16:16

Spørsmål 2f) lyder:  Hvilke risikoer og utfordringer ser du ved å gjennomføre denne brukerundersøkelsen? Begrunn svaret.

Det er flere som har kommentert at ordet "risiko" kan forstås på ulike måter i dette spørsmålet.

Det vi er primært ute etter med dette spørsmålet er hvilke utfordringer du ser ved å gjennomføre brukerundersøkelsen.

Så, om du ser bort fra ordet "risiko" i spørsmål 2f) så er det helt ok. 

28. mai 2020 16:15