Semesterside for IN1050 - Høst 2017

Informasjon om digital skoleeksamen ved UiO finner du her:

 

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-skole/index.html

 

Det ligger åpne digitale demo-eksamener i kjemi, Informatikk og farmasi som du kan teste:

 

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-opplering/mn/mn-demoprover/demoprover-for-det-matematisk-naturvitenskapelige-.html

23. nov. 2017 14:20

Hei,

Følgende begreper fra oversikten under øvelse 4 er ikke relevante for årets eksamen:

- Prediktive modeller
- Grounded Theory
- Systematisk koding
- Brukerstudier
- Brukertesting
- Universell utforming
- WCAG 2.0
- Tanigble Manipulation
- Spatial Interaction
- Embodied Facilitation
- Expressive Representation

Joshi

22. nov. 2017 11:33

Gruppe 1 (onsdag 12-14) slås sammen med gruppe 4 (onsdag 14-16) denne uken. Alle som følger gruppe 1 med Johanne til vanlig bes om å møte opp onsdag kl. 14-16 på seminarrom C, evt. delta på en annen gruppetime torsdag eller fredag.

13. nov. 2017 17:20