Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende skriftlig eksamen - digital.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen - digital

Tid: 7. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3D Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 00:03