Registrering av prosjektgrupper

Nå er skjemaet for registrering av prosjektgrupper åpnet. I skjemaet må dere oppgi uio-brukernavnene på de i gruppen og hvilken gruppetime dere ønsker å gå i. Samt et gruppenavn.

Husk at gruppenavnet vil bli publisert på emnesiden Dere kan endre navnet underveis i prosjektet, men url-en vil inneholde det gamle gruppenavnet. Så velg et gruppenavn dere kan stå for i etterkant. 

Det er nok at en i gruppa registrerer dere.

Link til skjemaet finner dere under "Oppgaver" på emnesiden. Eller dere kan følge den her: https://nettskjema.no/a/92510  

Publisert 12. feb. 2018 22:54