Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Rapport for gruppearbeid, presentasjon av produkt og individuell skriftlig rapport.

Rapport fra gruppearbeidet

Presentasjon av gruppas produkt

Individuell skriftlig rapport

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 15:37