Pensum/læringskrav

Litteratur

Forelesninger, notater, artikler og oppgaver.

For mange av forelesningene vil det legges ut lysark og notater i etterkant (men ikke alle vil det lages notater om).

Artikler

Design

Notat av Tone

Dorst (2012) - Frame Innovation kapittel 3

Ekstra: Schön & Wiggins (1992) - Kinds of Seeing in Designing

 

Bruk og undersøke bruk (kvalitative undersøkelser)

Notat av Tone

Brereton (2013) - Habituated Objects. Everyday Tangibles That Foster the Independent Living of an Elderly Woman

Shinohara & Tenenberg (2007) - Observing Sara: A Case Study of a Blind Person’s Interactions with Technology

Ekstra: Malone (1982) - How Do People Organize Their Desks?

 

Design for og med brukere 

Notat av Tone

Bratteteig & Wagner (2014) - Design decisions and the sharing of power in PD

 

Prosjektideer 

Notat av Tone 

Silverstone & Haddon (1996) - Design and the Domestication of ICTs: Technical Change and Everyday Life

Ekstra: Chavan et al. (2009) - The Washing Machine That Ate My Sari: Mistakes in Cross-Cultural Design

 

Analyse

Notat av Tone

Bratteteig & Verne (2016) - Old Habits as a Resource for Design: On Learning and Un-learning Bodily Knowledge

 

Prototyping

Houde & Hill (1997) - What do prototypes prototype?

 

Interaksjonsmekanismer: skjerm, tangible, human-robot, embedded/ubiquitous:

Hornecker & Buur (2006) - Getting a Grip on Tangible Interaction: A Framework on Physical Space and Social Interaction

Ekstra:

om roboter:

Luria, Hoffman, Megidish, Zuckerman og Park (2016) - Designing Vyo, a Robotic Smart Homes Assistant: Bridgning the Gap Between Device and Social Agent 

Schultz og Herstad (2017) - Walking Away from the Robot: Negotiating Privacy with a Robot 

om autonome "smarte" artefakter:

Følstad og Brantzæg (2017) - Chatbots and the new world of HCI

Holmquist (2016) - Intelligence on Tap: Artificial Intelligence as a New Design Material
 

--

Det finnes også nyttig informasjon i pensumboka til in1050: Yvonne Rogers, Helen Sharp og Jeniffer Preece: Interaction Design: beyond human-computer interaction, inkludert beskrivelser av metoder og teknikker for design og undersøkelser av bruk. Hjemmesiden til boka.

For andre potensielt nyttige artikler, se pensumliste for inf1050 høsten 2017

 

Arduino

I tillegg kommer: Arduino-sett med instruksjonshefte samt instruksjon gjennom forelesninger, ukesoppgaver og øvinger. Se Arduino-siden til in1060.

Publisert 11. feb. 2018 23:35 - Sist endret 7. feb. 2020 15:56