Askeladden

Trening er en viktig aktivitet i dagens samfunn, og dermed også et viktig tema å snakke om. Alle vil trene og være sunne og sterke, men det er mange som ikke oppnår dette. Å komme i gang med trening er spesielt utfordrende for nybegynnere, som aldri har trent før. 

Vi ønsker å skape en positiv treningsopplevelse for nybegynnere på treningssentere, for å hjelpe dem å oppnå deres mål. Gjennom flere iterasjoner har vi kommet frem til prototypen Countdown/Rep Minder/Burn Down Chart: en boks, festet på treningsapparatet, som teller ned repetisjoner under treningen og sekunder under pausen, som signaliserer når brukeren av maskinen har pause.

Bilde av prosjektgruppen

Askeladden: Mzia, Alina, Charlotte og Lasse

Målgruppe og tema

Etter å ha diskutert ulike potensielle målgrupper for prosjektet, ble det klart at trening var et tema vi ønsket å jobbe med videre. Siden trening er et svært bredt tema, valgte vi derfor å spisse fokuset på en bestemt målgruppe innenfor trening - nybegynnere på treningsstudio. 

Problemstilling

Basert på analyse av dataene vi samlet inn i løpet av kurset kom vi frem til to problemstillinger:

For lang ventetid på treningsmaskiner.

Nybegynnere følger ofte en fast treningsplan. Det å ikke kunne følge planen din fordi maskinen du vil bruke er opptatt skaper ofte forvirring og kan være demotiverende. Gjennom datainnsamlingen fikk vi vite at det er mange som kun trener på ugunstige tidspunkt, fordi de vil slippe unna rushet på treningssenterne.  

For mye å tenke på.

For å følge treningsplan i begynnelsen, trenger man å ta hensyn til mange småting. Man skal telle alt, hvor mange sett og hvor mange repetisjon man gjør, hvor mange sekunder man tar pause. I tillegg må de sjekke tiden hele tida. Ofte er det mobilen man bruker som hjelpemiddel. Dette kan føre til en melding her, en snapchat story der - man kan enkelt at skifte fokus fra trening til mobil. 

Løsningen vår skal hovedsakelig løse disse problemene og dermed skape en mer positive treningsopplevelse.

Datainnsamling

For å finne svar på spørsmålene våre var det første skrittet å samle inn de nødvendige dataene. 

Intervju med nybegynnere på treningsstudio:

Før første intervjurunde med brukergruppen, gjennomførte vi et pilotintervju basert på en semistrukturert intervjuguide. Etter et vellykket pilotintervju, gjennomførte vi 3 intervju med nybegynnere på treningsstudio. Intervjudataene analyserte vi med open coding og affinity diagram. Utifra dette identifiserte vi følgende behov:

  • Motivasjon
  • Informasjon
  • Målsetting
  • Kommunikasjon

Intervju med PT:

I tillegg til intervju med brukergruppen, gjennomførte vi et intervju med en personlig trener for å få mer profesjonell innsikt i problemstillingen. Intervjuet viste at hovedproblemet nybegynnere ofte slitter med er motivasjon. 

Observasjon:

Siden motivasjon er et veldig omfattende tema, måtte vi fokusere på et mer spesifikt problem. Dermed bestemte vi oss for å ta en tur til et treningssenter. Her observerte vi målgruppen i naturlige omgivelser. Observasjonen viste at småproblemer man møter i treningssalen har en demotiverende effekt. 

Andre intervjurunde:

Etter observasjonen, gjennomførte vi en ekstra intervjurunde med 2 andre deltakere. Dette gjennomførte vi etter tilbakemelding på våre 2 første prototyper.  Denne gangen brukte vi et ustrukturert intervju for å gå mer i dybden og  undersøke de konkrete problemområdene som ble avslørt av observasjon. 

Ideer

Ide 1 - Smart box

En boks festet til treningsapparat som kommuniserer mellom brukeren og resepsjonen

Ide 2 - Simple watch

En "smart"klokke som har diverse funksjoner, blant annet å kommunisere med andre brukere på treningssenteret.

Etter designkritikk gjennomførte vi en ny runde datainnsamling. Etter analyse av de nye dataene kom vi frem til de nye problemstillingene. Utifra denne problemstillingen kom vi frem til Countdown

Ide 3 - Countdown

Countdown muliggjøre ikke-verbal kommunikasjon mellom de har lyst til å bruke samme apparat på treningssenteret. Countdown tar sikte på å redusere ventetiden på treningsutstyret, samt å løse problemet med at man har for mye å tenke på mens man trener, ved at Countdown teller ned repetisjoner og pause.

Endelig prototype - Countdown:

Systemet består av to deler, en terminal og en sensor. Sensoren registrerer hver repetisjon og sender signaler til terminalen. Etter hver bevegelse reduseres antall repetisjoner på skjermen.

Evaluering 

Første evaluering var etter utformingen av en lavoppløselig prototype. Før vi gikk videre med å bygge en høyopløselig prototype, ville vi finne ut om brukeren forsto ideen vår og hva deres generelle oppfatning om prototypen var. For å gjøre dette gjennomførte vi en Wizard of Oz-evaluering. Tilbakemeldingen her var veldig positiv og konstruktiv. 

Den andre evalueringen ble utført for å finne ut om lyset (grønt og blått) var synlig og om det var forstyrrende for de som trente i nærheten. 

Endelig evaluering ble gjennomført etter prototypen tok sin endelige form og alle funksjonene ble implementert.

Her evaluerte vi med 3 tilfeldige valgte personer - 1 nybegynner, 1 erfaren og 1 PT. Målet med evalueringen var å teste flowen i systemet, lærbarhet og hvor villige brukerne var til å bruke Countdown hvis den var tilgjengelig. For å finne ut av dette gjennomførte vi en evaluering i kontrollerte omgivelser. Vi inkluderte også spørsmål før og etter evalueringen.

Under evalueringen målte vi hvor lang tid brukerne brukte på å gjennomføre oppgaver og hvor mange ganger de måtte trykke på Resett-knappen. Her var tilbakemeldingen veldig god. Etter evalueringen fikk vi tilbakemelding på at alle brukerne ville ha brukt Countdown hvis den var tilgjengelig til vanlig.

 

 

Publisert 19. feb. 2018 10:48 - Sist endret 11. juni 2018 15:40