Gatitos

Nybakte foreldre kan oppleve å brått få hverdagen sin snudd på hodet. Vi vil hjelpe dem å finne tilbake til noe av det tidligere livet deres.

Team

Tema og målgruppe

Vi jobber med førstegangsforeldre i alderen 20 til 35 år som minst har én 0-2 år gammel baby. Foreldrene danner primærmålgruppen, men det vil bli naturlig å involvere barnet som en sekundærbruker. Temaer vi utforsker er hva som fanger babyens oppmerksomhet når foreldrene trenger en ekstra hånd, og daglige rutiner som søvn og ernæring.

Skisse av to foreldre og en barnevogn

Problemstilling

Kan vi ved hjelp av Arduino lage en løsning som påvirker leggerutiner av baby, til å gjøre hverdagen til småbarnsforeldre mindre stressende og frigjøre tid for foreldre?

Datainnsamling

Gjennom en kombinasjon av semi-strukturerte intervjuer, observasjon og deltakende observasjon har vi gjort en grundig datainnsamling og analyseprosess. 

har så langt gjennomført et semi-strukturert intervju med en representant fra målgruppen. Dette har vi analysert overfladisk for å finne temaer det er mulig å jobbe videre med. Neste fase går ut på få en bredere forankring i målgruppen gjennom flere intervjuer, variert datainnsamling ved observasjon og å få verifisert antagelser vi har gjort om målgruppen.

Problemområde

Problematiske situasjoner som stakk seg ut fra datainnsamlingen var blant annet at det tok veldig lang tid for babyen å sovne på kveldene hvilket resulterte i mindre tid på kveldene for foreldrene til å slappe av sammen eller nyte litt alenetid. Tid sammen som kjærester var også vanskelige å få til, fordi de da var avhengig av å skaffe en barnevakt de følte seg trygge på, og selv da kunne det hende de måtte avbryte aktivitet og reise hjem, fordi babyen ble for urolig for barnevakten.

Tidlige ideer

Skissetegninger av ideene interaktiv uro, melke-trakter, mobil lyd-dusj, varmeflaske-bamse og en projektor.

Tidlig prototype: Digitalt babyteppe

Skissetegninger av prototype på et digitalt babyteppe med tilhørende armbånd.

Etter at babyen har sovnet og foreldrene befinner seg i andre rom kan en tradisjonell babycall som overfører lyd gi falske alarmer hvis noe annet lager lyd og i noen situasjoner underrapportere mindre lydgivende aktiviteter som bevegelse. Et babyteppe med innebygde sensorer for å detektere hvordan ungen beveger seg og puster kan signalisere foreldrene med vibrasjoner til et armbånd. Armbåndet kan skille større og mindre bevegelser fra hverandre med variasjon i styrken og gi mer detaljert innsikt i babyens forhold.

Om natten kan armbåndet gi foreldren som har permisjon muligheten til å motta forvarsler på at babyen kan komme til å våkne gjennom armbåndet, så den andre foreldren kan sove videre mens situasjonen blir håndtert.

Situasjon hjemme for bruk av digitalt babyteppe

Situasjon hjemme for bruk av digitalt babyteppe

Tidlig prototype: Mobil melkevarmer

Skissetegninger av prototype på en mobil melkevarmer

Når far er ute på tur med babyen og ungen blir sulten er det ikke like lett som for mor å ernære babyen. Det er ikke alle situasjoner det er like lett å få tak i varmt vann, blande riktig dose melkeerstatning og temperere miksen til 37 grader. En batteridrevet melkevarmer med termostat og kapasitet til 2-3 oppvarminger kan redusere stressfaktoren rundt mating og frigjøre den kritiske tiden til å håndtere babyen. 

Materen kan også hjelpe til med å guide mot riktig dosering av melkeerstatning og holde styr på hvor mye ungen har spist i løpet av dagen. Hjemme kan den benyttes på samme måte, men plassert på en induksjonslader så matingen også blir loggført der. Med et tilkoblet armbånd som følge med på babyens «ernæringsklokke» kan du starte varmeren når problemet nærmer seg.

Situasjon på T-banen for bruk av mobil melkevarmer

 

Endelig prototype

Sensorteppe og armbånd

Endelig prototype består av et sensorteppe som plasseres under lakenet i barnesengen og et armbånd forelderen går med. Armbåndet varsler forelderen med en haiptisk vibreringsmotor og grafiske ikoner om alle endringer i svøn hos babyen, og om avvik i romtemperatur og helse.

Armbåndet har fire ikoner som til en hver tid indikerer en av tilstandene: Baby sover dypt, baby sover lett, baby er våken, eller uvisst status hvis det ikke detekteres noen barn over sensorene. I tilleg kan det informere om at det er for varmt eller kaldt i rommet, med et gradvis mer rødt eller blått temperatur-symbol. Helse-advarselet kan være gult for milde advarsler og rødt for kritiske.

Sensorteppe og armbånd med tekniske detaljer

Publisert 19. feb. 2018 10:57 - Sist endret 11. juni 2018 16:02