Goal Diggers

Vi i Goal Diggers ønsker å finne en løsning som kan hjelpe barnehaglærere i en hektisk hverdag. 

Bilde av prosjektgruppen

Fra venstre: Stian, Frida, Celine, Vilde, Johannes.

Tema og målgruppe

Vi har valgt barnehageansatte som vår målgruppe. Temaet vi vil jobbe med handler om å gjøre hverdagen for de ansatte litt enklere og mindre hektisk. 

Datainnsamling

Vi gjennomførte to semi-strukturerte intervjuer. Et med faglig leder og et med pedagogisk leder. Vi har også gjennomført en dag med observasjon. Her delte vi oss inn i to grupper og observerte en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. 

Problemområde

Av de ulike ideene nevnt over har vi valgt å jobbe videre med oversikten over sovetid. Vi har kommet frem til følgende problemstilling: 

"Hvordan kan vi hjelpe barnehageansatte med organisering av riktig sovetid for barn, samt skape en felles rutine for de ansatte?"

 

Grunnlag for valg av problemstilling:

Ut i fra intervjuene kom det frem at rutinene rundt sovetid var upresise og det var ingen felles rutine for hvordan man skulle organisere hvor lenge hvert barn hadde sovet. Vi fikk også vite at det mest hektiske var å håndtere arbeidsoppgaver med små barn. I tillegg fikk vi vite at det oppleves som stressende å holde oversikt over vognene. Under intervjuet med faglig leder kom det også tydelig frem at hun syntes de ansatte bruker mobilen for mye i arbeidsdagen. Mobilene blir også brukt av sovevaktene for å holde styr på hvor lenge hvert barn skal sove. På bakgrunn av dette vil vi komme med en løsning som holder oversikt over sovetiden til barna, samt reduserer mobilbruken.

Under observasjonen fikk to av oss være med avdelingen for små barn og fikk derfor mulighet til å se og stille spørsmål om rutiner rundt sovetid. Her var meningene blandet, men vi satt igjen med det samme inntrykket om at alle hadde hver sin måte å gjøre det på, og at noen fungerte bedre enn andre. Ut i fra de ideene vi hadde før vi gjennomførte observasjonen, var det tema sovetid som pekte seg mest ut.

 

Prototyper

Første runde med prototyper:

 

Andre runde med prototyper:

Vi har jobbet litt videre med skissene av prototypene og har laget noen modeller i papp for å prototype dimensjonen ''look and feel'':

Tredje runde med prototyping:

Lavoppløselige prototyper i form av 3D-tegninger.

 

Endelig løsning: "TEMPUS"

Publisert 19. feb. 2018 11:01 - Sist endret 7. feb. 2020 15:56