Pentagon

Pentagon ønsker å gjøre teknologi tilgjengelig, forståelig og fornøyelig for den eldre garde. Ved hjelp av Arduino ønsker vi å gi eldre en følelse av selvstendighet og frihet ved interaksjon med hverdagslig teknologi. 

Bilde av prosjektgruppen

Fra venstre: Steffen, Steven, Tân, Chris og Thuan.

Tema og målgruppe

Målgruppen vår er eldre med finmotoriske utfordringer, og vi fokuserer da spesielt på eldre som bor på sykehjem. Vi ønsker å undersøke hvordan interaksjon mellom hverdagslig teknologi og målgruppen foregår, og hvordan de kan føle seg inkludert og sett i utvikling av teknologi. Vi ønsker også at de ved interaksjon med teknologi skal sitte igjen med en følelse av frihet og selvstendighet.

Problemstilling

Etter to intervjuer og én observasjon sitter vi igjen med følgende formulering for vår problemstilling:

Hvordan kan eldre med finmotoriske utfordringer lettere interagere med elektroniske teknologier som ikke er tilrettelagt deres behov?

Datainnsamling

Vi har gjennomført observasjoner, intervjuer og fokusgrupper med over et dusin mennesker, hvorav to av dem har vært domeneeksperter. Vi valgte å sentrere datainnsamlingen vår rundt én av individene i målgruppen, og hun vil bli referert til videre som vår hovedbruker.

Observasjon

På Kuben 62+ aktivitetssenter gjorde vi observasjonen vår som «fluer på veggen», slik at vårt nærvær ikke ville påvirke hva vi observerte i betydelig grad. Vi noterte ned våre observasjoner av brukernes interaksjoner med hverandre, mobiltelefoner, kiosk og informasjonstavle.

Vi har også gjennomført en observasjon i semi-naturlige omgivelser av vår hovedbrukers interaksjon med eget musikkanlegg. Vi ba brukeren om å bruke systemet på vanlig måte mens vi noterte ned hvorvidt hun trykket på riktige knapper, kom med ytringer eller stilte oss spørsmål. På denne måten ble vi kjent med hva som fungerte, hva som kunne forbedres og hva som manglet ved interaksjon mellom lydanlegget og brukeren.

Bruker interagerer med anlegg
Bruker interagerer med anlegg

Domeneekspertintervju - strukturert og ustrukturert

Vi gjennomførte to intervjuer med domeneeksperter for å få bedre innsikt i hvilke utfordringer, men også potensialer, vår brukergruppe hadde.

Det første ekspertintervjuet ble gjort med Roy, daglig leder ved Kuben. Intervjuet ble dokumentert med notatskriving og ble hovedsakelig gjennomført for å tilegne oss et førsteinntrykk av eldre menneskers hverdag på et eldresenter. Roy kunne fortelle oss at underholdning, mosjon, sosial omgang og interaksjon med teknologi var temaer vi burde se nærmere på.

Det andre ekspertintervjuet ble gjort med Jørgen Valen, en masterstudent fra Institutt for informatikk som skrev sin master om revmatisme. Intervjuet ble gjennomført i mai som en del av den siste iterasjonen vår, og vi benyttet oss av denne muligheten til å stille spørsmål om generelle tendenser som vi hadde observert i datainnsamlingene våre.

Semistrukturert intervju

Etter å ha observert eldre i en sosial setting og intervjuet en domeneekspert om eldre sin hverdag, ønsket vi å høre hva noen av de eldre selv hadde å si. Vårt mål med dette intervjuet var å få informasjon som kunne bidra til å finne ut hva vi ønsket at vår løsning skulle hjelpe til med. Etter det første intervjuet vi hadde med hovedbrukeren og den andre beboeren samtidig ønsket vi å få gjennomført et intervju med bare hovedbrukeren slik at vi fikk bedre innsikt i hennes situasjon.

Fokusgruppe

Vi gjennomførte også to fokusgrupper, en med ti deltakere på Kuben og en mindre gruppe på Majorstutunet. Vi startet med en introduksjonsdel av hvem vi var, hva vi holdt på med, hva prosjektet gikk ut på, hva prototypene var og hva vi ønsket at deltakerne skulle gjøre. Deretter presenterte vi våre tre prototyper og ba deltakerne om å diskutere utseende, utforming og funksjoner ved de tre.

Designprosessen

Første iterasjon

Konseptene vi kom opp med var et nytt musikkanlegg som benyttet seg av CDer, og et nytt anlegg som benyttet RFID og Spotify.

Nytt anlegg med CD-rom
Nytt anlegg med CD-rom

 

Nytt anlegg med RFID-leser
Nytt anlegg med RFID-leser

 

Vi var også innom flere konsepter som ikke hadde med musikk å gjøre, som blant annet et elektronisk bingospill. Vi valgte å presentere ideene våre under det første «singelintervjuet» med hovedbrukeren. Brukeren ønsket ikke å gå vekk fra CDene sine, siden hun hadde om lag 100 CDer og likte å kunne legge de fysisk på spilleren sin, til tross for sine skjelvne hender.

Andre iterasjon

Etter en produktiv samtale med teknisk gruppelærer, Harald Maartmann-Moe om hvorvidt det gikk an å lage en CD-spiller fra bunnen av ved hjelp av Arduino endte vi opp med å gå vekk fra denne ideen. Vi valgte derfor å heller se på hvilke muligheter vi hadde til å modifisere panelet til et eksisterende anlegg.

Panel til eksisterende musikkanlegg
Panel til eksisterende musikkanlegg

Vi endte derfor opp med å skissere nye prototyper, nå av fjernkontroller. Vi tok med disse til hovedbrukeren vår og gjennomførte formative brukbarhetstester i kontrollerte omgivelser for å se hvorvidt hun forstod hvor hun skulle trykke eller ikke ved hjelp av oppgavetesting.

Stående - engelsk - med symboler
Stående - engelsk - med symboler

 

Stående - norsk - med symboler
Stående - norsk - med symboler

 

Liggende - norsk - kun tekst
Liggende - norsk - kun tekst

 

Tredje iterasjon

Hovedbrukeren hadde klare meninger rundt prototypene vi presenterte, og det ble tydelig gjennom brukbarhetstestingen hva som fungerte og ikke. Under testene satt vi med skjemaer hvor vi hadde tatt høyde for de mulige situasjonene som kunne oppstå under testingen, og førte ned resultatene. På bakgrunn av dette endte vi opp med å lage tre nye papprototyper. Disse tok vi med et Kuben 62+ aktivitetssenter for å evaluere de i en fokusgruppe.

Prototyper med i fokusgruppe. Fra venstre: Papp+, Cornflakes, Fullkorn
Prototyper med i fokusgruppe. Fra venstre: Papp+, Cornflakes, Fullkorn

Fjerde iterasjon

Etter gjennomføringen av fokusgruppe og ny A/B-testing gikk vi tilbake for å se på våre originale design. Tendensen under de tidligere testene var at løsningen ikke var intuitiv nok for brukerne, så dette ønsket vi å gjøre noe med. Først lagde vi et utkast til en pianoliknende fjernkontroll, hvor knappene ville være pianoets tangenter. Deretter lagde vi en prototype som tok utgangspunkt i et CD-cover som hadde fem knapper (lyd, spill av og bytte sang) gjemt under et lokk.

Simpel
Simpel
Piano
Piano
Test av CD-cover med bruker
Test av CD-cover med bruker

Endelig prototype

Den høyoppløselige prototypen er en tangible fjernkontroll som vi har kalt CD Cover Controller, eller CCC. Interaksjonen foregår på to måter: Når lokket løftes registreres dette av reed-switchen, og dette utløser en reaksjon hos Arduinoen inni som sender ut to ulike signaler til musikkanlegget: skru på anlegget, og spill av musikk.

Prototypen lukket
Prototypen lukket

Boksen er bygget av kryssfinerplater, trelim, og to hengsler av metall, og treverket er malt med tynne lag for å få frem mønstret i treet gi prototypen et minimalistisk og naturlig utseende. Platene er kuttet ved hjelp av sag for å unngå en «brent» finish som resultat av laserkutter, og for å bevare den tidløse utformingen som sklir rett inn i brukskonteksten.

Prototypen åpnet
Prototypen åpnet
Av Chris Kløv Andersen, Steffen Ekeberg Bråten
Publisert 19. feb. 2018 11:06 - Sist endret 3. nov. 2020 13:11