Ukesoppgaver

Oppgavene for første uke er ute. Noen av disse vil være en del av oblig 1.