Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Rapport for gruppearbeid, presentasjon av produkt og individuell skriftlig rapport.

Rapport fra gruppearbeidet

Presentasjon av gruppas produkt

Individuell skriftlig rapport

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. jul. 2020 16:51