Innleveringer og presentasjoner

Oversikt

Evalueringskriterier

Prosjektgrupper 

Arduino

08.02 - Individuell Arduino-oblig 1

22.02 - Individuell Arduino-oblig 2

 

Presentasjoner

Uke 10 - Gruppepresentasjon 1

Uke 13 - Gruppepresentasjon 2

 

Midveisevaluering av gruppearbeid

Uke 15 - Midtveisevaluering av gruppearbeidet

 

Endelige rapporter

12.06, Kl. 16:00  - Endelig prosjektrapport 

12.06, Kl. 16:00 - Prosjektvideo og teknisk dokumentasjon

14.06 Kl. 16:00 - Individuell rapport 

 

14.06 - Visning av prosjektvideoer og avslutning i Escape

 


To individuelle Arduino-obliger

1: Frist 08.02.2019 kl 23:59

2: Frist 22.02.2019 kl 23:59

Arduino skal benyttes som prototypingsverktøy i INF1060, og i disse individuelle obligatoriske oppgavene skal hver enkelt student løse noen oppgaver for å bli kjent med Arduino.

Full oppgavetekst oblig 1 -  frist 08.02

Full oppgavetekst oblig 2 -  frist 22.02

--

Gruppepresentasjon 1: Prosjektidéer

Presentasjon uke 10 på gruppetimene samt oppdatering av prosjektside.

Presentasjonen skal gi en rask introduksjon av hva som er gjort i prosjektet til nå, og veien videre. Se full oppgavetekst for mer informasjon.

Oppgaven består av to deler: 

  • Presentasjon av prosjektidéer i gruppetimen
  • Utforming av prosjektside


Full oppgavetekst 

--

Gruppepresentasjon 2: Prototyper og design

Presentasjon uke 13/14 i gruppetimene samt oppdatering av prosjektside.

Presentasjonen skal gi en rask introduksjon til hva som er gjort i prosjektet til nå og veien videre. Dette skal inkludere minst to prototyper som på litt ulike måter løser problemet dere har identifisert hos brukergruppen.

Oppgaven består av to deler: 

  • Presentasjon i gruppetimen
  • Oppdatering av prosjektside.


Full oppgavetekst

--

Obligatorisk evaluering av gruppearbeidet

Frist uke 15 (kan endre seg) 

Denne obligatoriske oppgaven skal være deres vurdering av hvordan gruppen fungerer i prosjektarbeidet, og gi en mulighet til å ta opp problematiske elementer i samarbeidet. Hvis dere ikke jobber optimalt vil dere ha tid til å foreta forbedringer og unngår å bruke tid og krefter på å få samarbeidet til å fungere. Kan dere organisere arbeidet mer effektiv ved å finne bedre arbeidsformer? Bruk erfaringene til å gjøre arbeidet i den siste delen av prosjektet mer effektivt. 

Oppgaven vil bestå av diskusjon i hver enkelt prosjektgruppe, og innlevering av en kort oppsummering i Devilry. Full oppgavetekst kommer. 

 

Full oppgavetekst

--

Endelig prosjektrapport 

Frist 12.06.2019, Kl 16:00

Prosjektrapporten skal dokumentere det dere har gjort og lært i IN1060, og er det viktigste grunnlaget for karakteren. Det er viktig å huske på at det som ikke er dokumentert, ikke kan vurderes. Rapporten skal både dokumentere hvordan prosjektgruppa har jobbet med bruks-orientert design og resultatet av dette arbeidet. Begrunnelsene for hvorfor resultatet ble som det ble er aller viktigst, dvs. valg og beslutninger underveis i prosessen (som har påvirket resultatet) og begrunnelser for disse bør være med.

 

Full oppgavetekst

--

Prosjektvideo og teknisk dokumentasjon

Frist 12.06.2019, Kl 16:00

Hensikten med denne innleveringen er å dokumentere og presentere prototyper og løsningsforslag ved å demonstrere: 1) hvordan løsningen virker i bruk: hvordan den fungerer for brukerne, og 2) hvordan den tekniske løsningen fungerer, og hvordan Arduino utnyttes i løsningen.

Dette gjøres gjennom to deler:

  1. Video
  2. Teknisk dokumentasjon av løsningen.


Full oppgavetekst

--

Individuell rapport

Frist 14.06.2019, kl 16:00

Alle studenter skal levere en individuell eksamen som vil kunne vippe karakteren opp eller ned (eller i verste fall stryke). Hensikten er at de som har gjort mye i prosjektet skal få uttelling for det, og at de som er ”gratispassasjerer” blir trukket i karakter. Det er viktig at alle lærer seg grunnlaget for bruksorientert design, selv om de gjør litt forskjellige ting i prosjektarbeidet. Her legges det vekt på refleksjon: forståelse av begreper og teori, og refleksjon over hvordan disse er brukt i praksis i prosjektet.

 

Full oppgavetekst