Pensum/læringskrav

Litteratur 

Forelesninger, artikler og oppgaver. Tone har laget et notat hvor mye av det hun har sagt på forelesningene er beskrevet. Årets versjon er her.

For mange av forelesningene vil det legges ut lysark og notater i etterkant, men ikke alle! 

Artikler

Löwgren (udatert) - Interaction Design - brief intro (The Encyclopedia of Human-Computer Interaction) 

Schön & Wiggins (1992) - Kinds of Seeing in Designing

Brereton (2013) - Habituated Objects. Everyday Tangibles That Foster the Independent Living of an Elderly Woman

Shinohara & Tenenberg (2007) - Observing Sara: A Case Study of a Blind Person’s Interactions with Technology

Bratteteig & Wagner (2014) - Design decisions and the sharing of power in PD

Bratteteig & Verne (2016) - Old Habits as a Resource for Design: On Learning and Un-learning Bodily Knowledge

Houde & Hill (1997) - What do prototypes prototype?

Gaver (1991) - Technology affordances

Hornecker & Buur (2006) - Getting a Grip on Tangible Interaction: A Framework on Physical Space and Social Interaction

Soma, Søyseth, Søyland & Schulz (2018) - Facilitating Robots at Home: A Framework for Understanding Robot Facilitation

Schulz & Soma (2018) - The role of animacy for communicating behaviour in robots

Holmquist (2016) - Intelligence on Tap: Artificial Intelligence as a New Design Material

Bratteteig & Verne (2018) - Does AI make PD obsolete?: exploring challenges from artificial intelligence to participatory design

 

Ekstra artikler:

Buchanan (1992) - Wicked Problems in Design Thinking

Dorst & Cross (2001) - Creativity in the design process: co-evolution of problem-solution

Suchman (1995) - Making work visible 

Chavan et al. (2009) - The Washing Machine That Ate My Sari: Mistakes in Cross-Cultural Design

Malone (1982) - How Do People Organize Their Desks?

Følstad og Brantzæg (2017) - Chatbots and the new world of HCI

Luria, Hoffman, Megidish, Zuckerman og Park (2016) - Designing Vyo, a Robotic Smart Homes Assistant: Bridgning the Gap Between Device and Social Agent 

Schulz og Herstad (2017) - Walking Away from the Robot: Negotiating Privacy with a Robot 

Notater

av Tone (kommer snart) om

- bruksorientert design (participatory design)

- design

- bruk

- kvalitative undersøkelser og analyse

 

Andre kilder

Det finnes mange nyttige tematiske artikler i The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, og mange gode referanser.

Det finnes mange nyttige artikler på pensumliste for inf1050 høsten 2018

Og det finnes nyttig informasjon i pensumboka til in1050: Yvonne Rogers, Helen Sharp og Jeniffer Preece: Interaction Design: beyond human-computer interaction, inkludert beskrivelser av metoder og teknikker for design og undersøkelser av bruk. Hjemmesiden til boka.

 

Arduino

I tillegg kommer: Arduino-sett med instruksjonshefte samt instruksjon gjennom forelesninger, ukesoppgaver og øvinger. Se Arduino-siden til in1060.

Publisert 20. jan. 2019 20:58 - Sist endret 7. feb. 2020 15:56