Uke fire og en oppdatering

Det å ta nettkursvarianten av IN1150 krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid, og det er nå allerede uke fire. Du burde i løpet av forrige uke ha jobbet deg gjennom kapitlene 1–7 og denne uken fokusere på kapitlene 8–10. Siste frist for å levere oppgaver fra kapitlene 1–3, er fredag 13. september. Her kommer en liten oppdatering og påminnelse!

Innleveringsoppgaver

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h19/innleveringer/

Flere har spurt om de kan levere flere oppgaver i én fil, og det er ok. Sjekk innleveringssiden for detaljene.

Viktig: Legg merke til at det ikke er meningen at det skal være åtte “obliger” i nettkurset. Fristene som er oppgitt er bare absolutt siste frister for å levere oppgaver fra de tilhørende kapitlene. Ingen bør vente helt til disse fristene. Dersom du følger den anbefalte progresjonen, leverer du oppgaver frem til og med kapittel 10 denne uken. Poenget med de “aller siste fristene” er at det ikke skal hope seg opp med arbeid, både for dere og gruppelærerne.

Sjekk siden med anbefalt progresjon:
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h19/ukeplan/

Fredagsmøter

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h19/timeplan/

Vi er godt i gang med fredagsmøtene. Dette er et løpende tilbud hvor du kan møte opp, regne oppgaver og stille spørsmål. Dette er mulig på fredager kl. 14.15–16.00 i Caml i Ole-Johan Dahls hus hele semesteret. All erfaring i dette kurset tilsier at kurset blir mer utfordrende fra og med kapittel 9, som er denne uken, og det er viktig at du jobber jevnt.

Semestersiden

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h19/

Alle viktige beskjeder og blir lagt ut her, så sjekk den regelmessig.

Publisert 10. sep. 2019 23:49 - Sist endret 11. sep. 2019 00:02