Velkommen til IN1150 som nettkurs for høsten 2019

Velkommen til IN1150 – Logiske metoder ved Institutt for informatikk, som nettkurs for høsten 2019! Her følger litt praktisk og nyttig informasjon om kurset du møter dette semesteret.

Semestersiden

Alle viktige beskjeder og blir lagt ut på denne siden, så sjekk den regelmessig. Dette er den eneste siden du trenger å sjekke for å være oppdatert om hva som skjer i kurset.

Pensum

Pensum i kurset er læreboken «Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk» (Universitetsforlaget, 2014). I tillegg anbefales «Studiebok til Logiske metoder» (Universitetsforlaget, 2017). Se pensumsiden for mer informasjon.

Timeplan og progresjon

Det å ta IN1150 som nettkurs krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid, og derfor bør du så fort som mulig begynne å lese boken og se på de tilhørende forelesningene i nettkurset. Det er ingen ordinære forelesninger eller fellestimer, men vi kommer til å ha et løpende tilbud hvor du kan møte opp, regne oppgaver og stille spørsmål. Dette vil være mulig på fredager kl. 14.15–16.00 i Caml i Ole-Johan Dahls hus fra og med fredag 23. august. All erfaring i dette kurset tilsier at kurset blir mer utfordrende fra og med kapittel 9, og det er derfor viktig at du begynner tidlig og jobber jevnt.

Innleveringsoppgaver

For å ta eksamen i IN1150 må du levere og få godkjent en viss mengde innleveringsoppgaver. Informasjon om dette vil du kunne finne på siden med innleveringsoppgaver.

Nettkurset

Vi har i løpet av mange år filmet forelesningene, og det beste av dette har nå funnet sin vei til vårt nettkurs, en nettside hvor du kan studere alle kapitlene gjennom korte videoforelesninger og oppgaver. Hvis du finner feil eller har forslag til forbedringer, send en e-post til rantonse@ifi.uio.no. Nettkurset finner du her: https://logiskemetoder.no/nettkurs

Hvis du er utålmodig kan du begynne allerede nå!

Kommunikasjon: Slack

Slack er et frivillig supplement for at man skal kunne kommunisere med kursansvarlige og andre studenter. Dette er en praktisk digital møteplass hvor man kan snakke med hverandre i ulike kanaler og grupper, og hvor man kan stille faglige og praktiske spørsmål. Vi vil bruke Slack hovedsakelig som et diskusjonsforum til spørsmål og svar mellom studenter og kursansvarlige. Deltakelse er frivillig, og man kan være anonym dersom man ønsker det. Vi er flere som er klare til å hjelpe, og vi skal prøve å svare rimelig raskt. Vi ønsker også gjerne at du som medstudent er med på å svare på spørsmål og delta i de faglige diskusjonene. Det lærer man mye av. For å komme i gang med Slack kan du registrere deg her med din UiO-e-postadresse: https://in1150h19.slack.com/ (Hvis du ønsker å registrere deg med en annen e-postadresse, send en e-post til rantonse@ifi.uio.no.)

Kommunikasjon: E-post

Hvis du har faglige spørsmål, kan du ta kontakt med foreleser eller gruppelærer via e-post, men det er muligens enklere og raskere å få svar via Slack. For administrative spørsmål er det studieinfo@ifi.uio.no som gjelder.

Velkommen!

Publisert 29. juli 2019 13:59 - Sist endret 12. aug. 2019 15:47